Registar onečišćavanja okoliša

Portal i web aplikacija za prikupljanje, verifikaciju, analizu te razmjenu podataka iz područja zaštite okoliša.

Prijavite se

Vijesti

Registar onečišćavanja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Baza sadrži podatke 4 800 operatera i 10 600 organizacijskih jedinica od 2008. do 2018. kalendarske godine.

Javni preglednik

Pregled javno dostupnih informacija

Javni preglednik Nacionalni portal ROO

Helpdesk

Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe molimo šaljite putem aplikacije Industrija Helpdesk

Otvori

Arhiva

Prijavljenim obrascima prethodnih godina možete pristupiti u prethodnoj ROO aplikaciji.

Otvori

Zahtjevi za otvaranje novog korisničkog računa

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za obveznika

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za odgovornu osobu u nadležnom tijelu

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za ovlaštenika

Preglednik registra onečišćavanja okoliša

Najčešće postavljana pitanja

Pristup bazi ROO i prijava podataka u opće obrasce

Ispuštanja u zrak

Otpadne vode

Otpad

Tlo

E-PRTR obrazac

Pristup za Javnost

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine MU 4/08)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Otvori

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Otvori

Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu

Otvori

Ostavite nam prijedlog ili komentar

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 5502 980 (od 9:00 do 11:30 sati)
Email: ROO@mzozt.hr
Industrija HelpDesk: helpdesk.azo.hr
Politika privatnosti