ROO Registar onečišćavanja okoliša

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa

za unos podataka u bazu „Registar onečišćavanja okoliša“.

Opći podaci

Podaci o osobi odgovornoj za ROO ( unosi odgovorna osoba operatera ili organizacijske jedinice):

Ime:
Prezime:
Funkcija:
E-mail:
Tel:
Fax:
Tip korisnika:


Ovaj Zahtjev organizacijska jedinica odabire za popunjavanje PI-2 obrasca te, po potrebi, ostalih tematskih obrazaca.

Nakon odabira željene opcije (gumb 1, 2 ili 3) obveznik je dužan ispuniti sve ponuđene kolone Zahtjeva kako bi mogao isti poslati na dodjelu korisničkog računa.
Podatke unosi:

Podaci o operateru

 
OIB:
Tvrtka ili naziv:
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i naziv grada/naselja:
Županija:
Matični broj subjekta (MBS):
Matični broj poslovnog subjekta:
 

Podaci o organizacijskoj jedinici na lokaciji:

Naziv organizacijske jedinice na lokaciji:
Šifra organizacijske jedinice na lokaciji:  
Ulica i broj:  
Poštanski broj i naziv grada/naselja:  
Županija:

 

Korisnički račun

Obrazloženje:


Pravila korištenja:
Zabranjeno je “posuđivanje” i ustupanje svojeg korisničkog računa drugim osobama, bez obzira pripadaju li one kategoriji korisnika ili ne. U slučaju dokazanog “posuđivanja” svog korisničkog računa drugim osobama, korisnički račun će biti oduzet.
Nadležna tijela, u svrhu ispunjavanja svojih obveza sukladno čl. 19. Pravilnika o ROO, putem ovoga Zahtjeva trebaju ishoditi korisničke račune.
Pristup Informacijskoj bazi „Registra onečišćavanja okoliša” odobrava se u svrhu unosa podataka. Korisnici imaju pravo tiskati, te pohranjivati na svoje računalo obrasce s podacima. Nije dopušteno korištenje rezultata u izdavaštvu, za komercijalne svrhe, ili za publikacije i prodaju izvan ustanove bez suglasnosti AZO. Nije dopušteno korištenje ove baze podataka i rezultata pretraživanja u svrhu distribucije u bilo kojem obliku (tiskanom, digitalnom, kao dodatak na neku od mailing listi ili oglasnih ploča na mreži) bez suglasnosti AZO. Nije dopušten prijenos rezultata pretraživanja elektronički na drugo računalo putem Interneta, računalnih mreža ili na druge načine. 


Po odobrenju Zahtjeva, biti će Vam upućeno „korisničko ime“ (login) i „lozinka“ (password). Kontakt za pomoć: info@azo.hr ili tel. 01 4886 866

Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska
info@azo.hr, ©2016 AZO. Sva prava pridržana, Uvjeti korištenja