Aplikacija “KB* – odredi ključni broj otpada“ pomaže pri određivanju ključnog broja otpada. Potražite otpad prema Opisu otpada ili Katalogu otpada. Odabirom pojedinih ključnih brojeva otpada izradite svoju listu – uži izbor. Upute za korisnike otvorite  OVDJE 

Preporuka je aplikaciju koristiti u pregledniku Google Chrome ili Firefox. Dodatne savjete za postupak kategorizacije potražite na STRANICI ZA KATEGORIZACIJU OTPADA ili nam pišite na statistike.otpada@mingor.hr. (MINGOR, Zavod za zaštitu okoliša i prirode)

Aplikaciju “KB* – odredi ključni broj otpada“ uspostavio je i vodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u skladu s člankom 12. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15).

Aplikacija “KB* – odredi ključni broj otpada“ pomaže pri određivanju ključnog broja otpada, što je jedan od koraka u postupku koji je cjelovito opisan na stranici za Kategorizaciju otpada.

U Aplikaciji potražite otpad prema:

  • Opisu otpada – prema upisanoj ključnoj riječi ili uobičajenom nazivu otpada
  • Ključnom broju otpada – detaljniji opis za svaki ključni broj otpada iz Kataloga otpada

Dodatno se informirajte pretraživanjem prema:

  • Oznaci zapisa otpada (N – uvijek neopasan, O – uvijek opasan, V – može biti neopasan ili opasan) – oznaka ukazuje na mogućnost postojanja opasnog svojstva koje se preporuča ispitati.
  • Opasnom svojstvu (mogućem) – ukupno je 15 opasnih svojstava (HP). Ako se za otpad utvrdi postojanje opasnog svojstva, odabire se ključni broj otpada koji ima zvjezdicu (*) koja označava opasni otpad.
  • Statističkoj kategoriji – vama samo za informaciju na koji se način pojedini ključni broj otpada ugrađuje u statistike.

U ponuđenim rezultatima pretraživanja, odabirom pojedinih ključnih brojeva otpada izradite svoju listu – uži izbor, te ga kopirajte na svoje računalo.

U daljnjem postupku kategorizacije otpada, dodatne savjete potražite na stranici za Kategorizaciju otpada.

U Aplikaciji ćemo Opise otpada proširivati ili mijenjati prema potrebi i vašim prijedlozima koje nam možete poslati na e-mail: statistike.otpada@mingor.hr.

Napomena: ključni broj otpada označen zvjezdicom (*) označava opasni otpad.
Napomena: ključni broj otpada označen zvjezdicom (*) označava opasni otpad.
Oznaka N – otpad je uvijek neopasan, nije potrebno ispitivati na opasno svojstvo.
Oznaka O – otpad je uvijek opasan, potrebno je odrediti opasno svojstvo.
Oznaka V – otpad može biti neopasan ili opasan u određenim uvjetima, potrebno je ispitati postojanje opasnog svojstva.
Napomena: ključni broj otpada označen zvjezdicom (*) označava opasni otpad.
Napomena: ključni broj otpada označen zvjezdicom (*) označava opasni otpad.
Napomena: ključni broj otpada označen zvjezdicom (*) označava opasni otpad.

Odabrani ključni brojevi otpada