ROO Registar onečišćavanja okoliša

Provjera odobrenja

Na ovoj stranici možete provjeriti da li vam je odobren korisnički račun i zatražiti link za promjenu lozinke.
Potrebno je navesti identične podatke kao i u prijavi. Tvrtke upisuju matični broj subjekta i matični broj poslovnog subjekta, a obrti upisuju matični broj obrta i JMBG.

Šifru organizacijske jedinice navedite samo ako ste je navodili i u prijavi, a ako je niste navodili ostavite to polje praznim.

Podaci iz prijave
OIB  
Matični broj subjekta ili matični broj obrta  
Matični broj poslovnog subjekta ili JMBG  
E-mail adresa (identična onoj u prijavi)  
Šifra jedinice (ako je korisničko ime vezano uz organizacijsku jedinicu jedinicu)

Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska
info@azo.hr, ©2017 AZO. Sva prava pridržana, Uvjeti korištenja